Szeszta Község 1/2021 sz. általánosan kötelező érvényű szabályozása

Szeszta Község 1/2021 sz. általánosan kötelező érvényű szabályozása

Szeszta Község 1/2021 sz. általánosan kötelező érvényű szabályozása (2020.12.15.)
amely 2021.01.1-én lép hatályba

(VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉNARIADENIE (VZN) č. 1/2021 (15.12.2020)
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územíobce Cestice.)

A teljes szlovák nyelvű dokumentum ezen az oldalon található