TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG (iskola)

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG (iskola)

az információs rendszerekre vonatkozóan az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 🇸🇰

informacna-povinnost--skola-PDF

PDF fájl

Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos nyilatkozat 🇸🇰

03 informacna-povinnost-vyhlasenie-skola

PDF fájl

A nyilatkozat melléklete 🇸🇰

04 priloha-k-vyhlaseniu-skola

PDF fájl

Megosztás