Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2023

.

2023.07.30.

A szavazókártya iránti kérelem kézbesítésére szolgáló e-mail cím közzététele
és
a tagok és póttagok választási bizottságba történő delegálásáról szóló értesítés kézbesítésére szolgáló e-mail cím közzététele

email-volby-ocr

A dokumentumok ide kattintva letölthetők PDF formátumban

2023.06.22.

Értesítés szavazókörzetek és szavazóhelyiségek létesítéséről

oznamenie-volby-2023-cestice

Az értesítés ide kattintva letölthető PDF formátumban

2023.06.12.

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Tájékoztató a választópolgár részére

I
A választások napja és időpontja
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra
2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.
II
Választói jog
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választói joggal
rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján
betöltötte a 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a
közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem
rendelkezik.
III
Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság
minden olyan polgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltötte
a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.
A választhatóság akadálya
• a szabadságvesztés büntetésének töltése,
• szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került
törlésre a nyilvántartásból,
• cselekvőképesség megvonása.
IV
A választás módja
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat
• abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy
• bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha
• nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, és kérelem alapján a
választók külön jegyzékében van bejegyezve,
• a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, és a választások idejealatt
annak területén kívül tartózkodik, és kérelem alapján bejegyezték a választók külön
jegyzékébe.
V
Szavazói igazolvány
A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a
választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol
jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói
igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a
választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a
szavazói igazolványt és a választók jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására
utaló megjegyzéssel.
A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre
kerüljön a választói jegyzékbe.
A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák
Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI
Postai úton történő szavazás
Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó
lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel
rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal
a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai
úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi
közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.
A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-posta
* * *
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás
a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:
www.minv.sk/?volby-nrsr

Megosztás