Szeszta Község általánosan kötelező érvényű szabályozása

Szeszta Község 6. sz.általánosan kötelező érvényű szabályozása
(Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice č. 6,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Cestice
Zmeny a doplnky 2/2017)
A szlovák nyelvű dokumentum ezen az oldalon található